Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

TYR Anamix Junior, proszek; TYR Anamix Junior LQ, płyn; TYR Anamix Infant, proszek; TYR Lophlex LQ, płyn; TYR Sphere, proszek; TYR Gel, proszek u pacjentów pediatrycznych oraz; TYR Cooler, płyn u pacjentów pediatrycznych i młodzieży

Wskazanie:

tyrozynemia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1167.2023.2.KSz; 10.11.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 150/2023 do zlecenia 142/2023
(Dodano: 20.12.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 08.01.2024 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 151/2023 do zlecenia 142/2023
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie