Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Milupa Basic CaD, proszek doustny, puszka 400 g

Wskazanie:

zaburzenia przemian wapnia u pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341. 1247.2023.1.AD; 30.11.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 15.01.2024 r.)

hr

 

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 4/2024 do zlecenia 145/2023
(Dodano: 17.01.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 4/2024 do zlecenia 145/2023
(Dodano: 31.01.2024 r.)

go to zlecenie