Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie oceny w zakresie zakwalifikowania opieki farmaceutycznej jako świadczenia gwarantowanego i ewentualnie określenie sposobu finansowania

Wskazanie:

nie dotyczy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLPR.781.1.2023.ES; 28.04.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rekomendacji Prezesa Agencji

hr

Raport Agencji:

pdfPlik Raportu
(Dodano: 17.01.2024 r.)

 

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 144/2023 do zlecenia 146/2023
(Dodano: 19.01.2024 r.)

 

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 145/2023 do zlecenia 146/2023
(Dodano: 17.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie