Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vyndaqel, Tafamidisum, Kapsułki miękkie, 61 mg, 30, kaps., GTIN: 05415062359426

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1401.2023.21.DGO; 21.12.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 147/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 147/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 147/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 147/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 147/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 147/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 147/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.02.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 147/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 147/2023, analiza OT.423.1.50.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Vyndaqel (Tafamidisum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ICD 10 E85)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Zbigniew Pawłowski Prezes Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna dotycząca potrzeby leczenia tafamidisem pacjentów z ATTR-CM. Prezes Stowarzyszenia informuje o zakończeniu programu wczesnego dostępu do leczenia finansowanego przez producenta leku w 2023 r.

  Uwaga nie wpływa na zmianę wnioskowania z AWA.

  Rozpatrzono

  prof. dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna dotycząca potrzeby leczenia tafamidisem pacjentów z ATTR-CM. Opinia w sprawie istotności wykonywania badań genetycznych w kierunku ATTR uwarunkowanej genetycznie.

  Uwaga nie wpływa na zmianę wnioskowania z AWA.

  Rozpatrzono

  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych – tj. niewpłynięcie do Agencji w wymaganym terminie poprawnie wypełnionych dokumentów, podpisanych własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 18/2024 do zlecenia 147/2023
  (Dodano: 07.03.2024 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 19/2024 do zlecenia 147/2023
  (Dodano: 11.03.2024 r.)

  go to zlecenie