Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ngenla, Somatrogonum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 24 mg, 1 wstrzykiwacz 1,2 ml, GTIN: 05415062388037, Ngenla, Somatrogonum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 60 mg, 1 wstrzykiwacz 1,2 ml, GTIN: 05415062388044.

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1265.2023.20.ELA PLR.4500.1266.2023.20.ELA; 18.12.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 148/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 148/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 148/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 148/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 148/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 148/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 148/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29.02.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 148/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  -->
  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.48.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ngenla (somatrogon) w ramach programu lekowego: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (ICD-10: E23)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  Uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych – tj. niewpłynięcie do Agencji w wymaganym terminie poprawnie wypełnionych dokumentów, podpisanych własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 16/2024 do zlecenia 148/2023
  (Dodano: 07.03.2024 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 17/2024 do zlecenia 148/2023
  (Dodano: 13.03.2024 r.)

  go to zlecenie