Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nilemdo, kwas bempediowy, tabletki 180 mg

Wskazanie:

pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) u osób dorosłych, u których występuje nietolerancja statyn

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3236.2023.AD; 16.01.2024

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 01.03.2024 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 20/2024 do zlecenia 1/2024
(Dodano: 07.03.2024 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 21/2024 do zlecenia 1/2024
(Dodano: 14.03.2024 r.)

go to zlecenie