Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xofigo, Radium dichloridum Ra223, Roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL, 1 fiol. 0,6 ml, GTIN: 05908229300176

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym z treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2174.2023.22.MKO; 11.01.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 2/2024
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 2/2024
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 2/2024
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 2/2024
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 2/2024
pdfUzupełnienie do zlecenia 2/2024

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 2/2024

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22.03.2024 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 2/2024

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 2/2024 analiza OT.423.1.1.2024

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Xofigo (dichlorek radu-223) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD 10: C61)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Zbigniew Augustynek

  Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna, dot. problemu jakim jest rak gruczołu krokowego. Zwrócono uwagę na wskaźniki epidemiologiczne dla Polski. Zgłaszający uwagi podkreślił także potrzebę dostępu do leczenia Xofigo i jego skuteczność, a także możliwość doboru optymalnego leczenia raka gruczołu krokowego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Pozostałe zgłoszone uwagi dotyczą analizy klinicznej, analizy ekonomicznej i analizy wpływu na budżet wnioskodawcy, stąd zostały pozostawione bez rozpatrzenia.  Rozpatrzono


  Bez rozpatrzenia

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 23/2024 do zlecenia 002/2024
  (Dodano: 28.03.2024 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 25/2024 do zlecenia 002/2024
  (Dodano: 02.04.2024 r.)

  go to zlecenie