Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kindergen, proszek doustny, puszka 400 g

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1324.2022.3.AD; 15.01.2024

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie