Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kindergen, proszek doustny, puszka 400 g

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1324.2022.3.AD; 15.01.2024

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.4211.4.2024
(Dodano: 06.03.2024 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 19/2024 do zlecenia 3/2024
(Dodano: 07.03.2024 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 20/2024 do zlecenia 3/2024
(Dodano: 29.03.2024 r.)

go to zlecenie