Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, GTIN: 05909991220501; Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05909991220518

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1890.2023.15.MKO; PLR.4500.1891.2023.13.MKO; 25.01.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 4/2024
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 4/2024
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 4/2024
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 4/2024
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 4/2024
pdfAneks do zlecenia 4/2024

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 4/2024

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 4/2024

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

   

  go to zlecenie

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 4/2024, analiza nr OT.423.1.2.2024

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka płucnej (ICD-10: C45)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM

  Agata Tamara Nowicka

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Joanna Agnieszka Chorostowska-Wynimko

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej oraz wskazano na potrzebę wprowadzenia jej do refundacji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 2

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na bezpieczeństwo wnioskowanej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Uwaga nr 3

  W uwadze wskazano, iż pacjenci po terapii będą potencjalnie mogli powrócić do czynnej pracy zawodowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Damian Przemysław Tworek

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej oraz przedstawiano zapis o niwolumabie stosowanym w terapii neoadjuwantowej w wytycznych NCCN. Wskazuje się również na istotną klinicznie przewagę wykazaną na korzyść niwolumabu w subpopulacji PD-L1 1-49%, pomimo braku wykazanej istotności statystycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Katarzyna Stencel

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Aleksandra Helena Rudnicka

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej oraz przedstawiano zapis o niwolumabie stosowanym w terapii neoadjuwantowej w wytycznych NCCN.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Tomasz Jankowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej i argumenty za wprowadzeniem jej do refundacji Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 2

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na bezpieczeństwo wnioskowanej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Cezary Piwkowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze wskazano, iż kluczowym czynnikiem kwalifikacji do immunochemioterapii w ramach terapii neoadjuwantowej powinna być resekcyjność raka, nie stopień zaawansowania IIIB.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Krzysztof Rogoziewicz

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze wskazano na fakt, że substancja atezolizumab w ramach terapii adjuwantowej w populacji PD-L1 >50%. W raporcie AWA doszło do omyłki edytorskiej i wpisano w nim o refundacji atezolizumabu w populacji PD-L1 ≥1%. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 2

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Paweł Adam Krawczyk

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej i wskazano na potrzebę wprowadzenia jej do refundacji Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 2

  W uwadze wskazano na istotną klinicznie przewagę wykazaną na korzyść niwolumabu w subpopulacji PD-L1 1-49%, pomimo braku wykazanej istotności statystycznej oraz akceptowalny profil bezpieczeństwa wnioskowanej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Pola Barbara Król

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej i wskazano na potrzebę wprowadzenia jej do refundacji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Janna Magdalena Konarzewska-Król

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej i wskazano na potrzebę wprowadzenia jej do refundacji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Mateusz Polaczek

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej, przedstawiano zapis o niwolumabie stosowanym w terapii neoadjuwantowej w wytycznych NCCN oraz wskazano na potrzebę wprowadzenia technologii do refundacji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Szymon Chrostowski

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga nr 1

  W uwadze przedstawiono informacje, wskazujące na skuteczność wnioskowanej technologii medycznej i wskazano na potrzebę wprowadzenia jej do refundacji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Pozostałe uwagi

   

  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych (niewpłynięcie do Agencji oryginału w wymaganym terminie).

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 25/2024 do zlecenia 4/2024
  (Dodano: 04.04.2024 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 27/2024 do zlecenia 4/2024.
  (Dodano: 12.04.2024 r.)