Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 2,5 mg, 28 szt., GTIN: 08027950800728,Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 5 mg, 28 szt., GTIN: 08027950800735,Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 15 mg, 28 szt., GTIN: 08027950800759,Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 10 mg, 28 szt., GTIN: 08027950800742

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2116.2023.13.DGO; PLR.4500.2117.2023.13.DGO; PLR.4500.2118.2023.16.DGO; PLR.4500.2119.2023.13.DGO; 25.01.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie