Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Quinidine Sulfate Tablets, Quinidine Sulfate, tabletki 200 mg

Wskazanie:

zespół Brugadów, zespół wczesnej repolaryzacji, komorowe zaburzenia rytmu serca, idiopatyczne migotanie komór, nawracające burze elektryczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2832.2023.4.KB; 26.01.2024

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie