Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bimzelx, Bimekizumabum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 160 mg/ml, 1, ml, GTIN: 05413787222452

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2301.2023.13.RBO; 05.02.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 14/2024
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 14/2024
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 14/2024
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 14/2024
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 14/2024
pdf Uzupełnienie do zlecenia 14/2024

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 14/2024

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19.04.2024r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 14/2024

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie