Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, Pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 4 ml, GTIN: 05901549325126

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2124.2023.13.EBI; 05.02.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 15/2024
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 15/2024
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 15/2024
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 15/2024
pdfUzupełnienie do zlecenia 15/2024

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 15/2024

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19.04.2024.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 15/2024

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag

  Nr uwagi
  Komentarz

  pdf 01
  1_UW_Bubiłek

  Uwaga nr 1
  W uwadze przedstawiono stanowisko własne eksperta, wskazujące na potrzebę refundacji wnioskowanej technologii medycznej
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie


  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych (niewpłynięcie do Agencji oryginału w wymaganym terminie).   

  go to zlecenie