Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dupixent, Dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 300 mg (150 mg/ml), 2, amp. -strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, GTIN: 05909991341435;Dupixent, Dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 200 mg (175 mg/ml), 2, amp. -strzyk. 1,14 ml, GTIN: 05909991404741,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2041.2023.11.RBO; PLR.4500.2042.2023.10.RBO; 06.02.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 16/2024
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 16/2024
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 16/2024
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 16/2024
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 16/2024
pdfUzupełnienie do zlecenia 16/2024

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 16/2024

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18.04.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 16/2024

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie