Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yescarta, Axicabtagene ciloleucel, dyspersja do infuzji, 0,4 – 2 x 10^8 komórek, 1 worek po 68 ml, kod GTIN: 05909991438487

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2176.2023.15.PRU; 07.03.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie