Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Akeega, Niraparyb Abirateron, Tabletki powlekane, 100 mg/500 mg, 56, tabl., GTIN: 05413868122459, Akeega, Niraparyb Abirateron, Tabletki powlekane, 50 mg/500 mg, 56, tabl., GTIN: 05413868122442,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2120.2023.14.MKO PLR.4500.2121.2023.16.MKO; 11.03.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie