Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcetris, Brentuximabum vedotinum, Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1, fiol. proszku, GTIN: 05909991004545

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści ustalonego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2976.2023.14.PRU; 20.03.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie