Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych oraz wydanie stanowiska Prezesa Agencji w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w treści wskazań refundacyjnych

Wskazanie:

nowotwory złośliwe, umiarkowany lub silny ból, który nie może być skutecznie leczony nieopoidowymi lekami przeciwbólowymi, ból w przebiegu chorób nowotworowych i nienowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4506.11.2023.3.WM; 22.03.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych oraz wydanie stanowiska Prezesa Agencji

go to zlecenie