Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zynlonta, Loncastuximabum tesirini, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. 10 mg, kod GTIN: 07350031444049

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści ustalonego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2926.2023.19.PRU; 25.03.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie