Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie zastosowania mykofenolanu mofetylu we wskazaniu pozarejestracyjnym: miastenia, w ramach kategorii aptecznej

Wskazanie:

miastenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4506.2.2024.3.JW; 26.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 27/2024 do zlecenia 46/2024
(Dodano: 12.04.2024 r.)

go to zlecenie