Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania onasemnogen abeparwowek, nusinersen oraz rysdyplam we wskazaniach pozarejestracyjnych

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4506.4.2024.2.JW; 29.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie