Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie zastosowania substancji czynnej capecitabinum w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniach pozarejestracyjnych

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4506.11.2023.4.WM; 29.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 28/2024 do zlecenia 54/2024
(Dodano: 12.04.2024 r.)

go to zlecenie