Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych oraz wydanie opinii Prezesa Agencji, dotyczących zasadności wprowadzenia zmiany w dotychczasowej treści programu lekowego B.101. LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25)

Wskazanie:

LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4504.208.2023.4.SGÓ; 30.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych oraz wydania opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie