Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych oraz wydanie opinii Prezesa Agencji, dotyczących zasadności wprowadzenia kompleksowych zmiany dotychczasowej treści programu lekowego B.55 LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)

Wskazanie:

LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4500.2.2024.PT; 29.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych oraz wydania opinii Prezesa Agencji

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.0.2.2024
(Dodano: 05.04.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 20/2024 do zlecenia 57/2024
(Dodano: 12.04.2024 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia do zlecenia 57/2024.
(Dodano: 12.04.2024 r.)

 

go to zlecenie