Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości dotyczącej zastosowania substancji czynnych w przypisanych im wskazaniach pozarejestracyjnych - w ramach kategorii dostępności aptecznej: agomelatyna; aripiprazol; duloksetyna; klonazepam; kwetiapina; olanzapina; risperidon; sulpirid; topiramat; ziprazidon

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4506.6.1.2024.KK; 08.04.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 67/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 66/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 65/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 64/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 63/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 62/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 61/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 60/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

 

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 59/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

 

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 58/2024 do zlecenia 83/2024
(Dodano: 16.05.2024 r.)

hr

go to zlecenie