Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących choroby wewnętrzne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących choroby wewnętrzne. Dotyczy ono poniższych grup JGP:
 • ·        A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
 • ·        A87 Inne choroby układu nerwowego
 • ·        E52 Zaawansowana niewydolność krążenia
 • ·        E53G Niewydolność krążenia
 • ·        E56 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
 • ·        E57 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • ·        E59 Nagłe zatrzymanie krążenia
 • ·        E61 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
 • ·        E62 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • ·        E71 Omdlenie i zapaść
 • ·        E73 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
 • ·        E77 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
 • ·        E88 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
 • ·        E89 Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna
 • ·        K26 Zaburzenia wodno – elektrolitowe
 • ·        K27 Zaburzenia odżywiania
 • ·        K28E Wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż.
 • ·        K28F>18 r.ż. Wrodzone wady metaboliczne >18 r.ż. < 66 r.ż.
 • ·        K28F < 18 r.ż. Wrodzone wady metaboliczne < 18 r.ż.
 • ·        K34 Cukrzyca bez powikłań
 • ·        K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
 • ·        K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • ·        K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego
 • ·        Q66 Choroby naczyń
 • ·        T07 Leczenie zachowawcze urazów

 pdfObwieszczenie