Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Entyvio, vedolizumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu doinfuzji, 300 mg, 1, fiol. proszku, kod EAN: 05909991138202

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego, tj. we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.156.2020.13.PB; 12.06.2020
Pismem z dnia 15.09.2020 r., znak: PLR.4600.156.2020.18.KW zlecenie zawieszono.
Pismem z dnia 14.10.2020 r., znak: PLR.4600.156.2020.22.KW zlecenie wznowiono.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 139/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 139/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 139/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 139/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 139/2020
pdfAneks do zlecenia 139/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 139/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22.10.2020 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 139/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.4.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Paulina Batóg
  Takeda Pharma Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwagi rozpatrzone.
  Uwaga nr 1:
  Uwaga odnosi się do zasadności przedstawiania wyników badania GEMINI I dla analizowanego problemu decyzyjnego. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie.

  Uwaga nr 2:

  Uwaga stanowi komentarz dotyczący definicji odpowiedzi na leczenie stosowanej w badaniach klinicznych i w programie lekowym, nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 3:

  Uwaga stanowi komentarz do powodów wykluczenia fazy przedłużonej GEMINI LTS z analizy skuteczności, nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 4:

  Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie konieczności policzenia urzędowej ceny zbytu zgodnie z zapisami art. 13 ust 3 ustawy o refundacji. Kluczowa w zastrzeżeniach agencji jest kwestia wskazania. Analiza kliniczna wnioskodawcy przedstawia wyniki randomizowanego badania klinicznego GEMINI I dowodzącego wyższej skuteczności technologii wnioskowanej nad leczeniem standardowym, natomiast nie we wnioskowanym wskazaniu.

  Uwaga nr 5:

  Uwaga stanowi komentarz do przyjętych w modelu założeń, nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 6:

  Uwaga stanowi komentarz do przyjętej przez wnioskodawcę struktury modelu, nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 7:

  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 8:

  Uwaga zasadna. Brak udowodnionej w analizie klinicznej, różnicy w jakości życia pomiędzy grupą stosującą WED a grupą stosującą PLC nie wpływa na obniżenie wiarygodności wnioskowania z wyników modelowania. Natomiast wpływa na obniżenie wiarygodności samego badania.

  Uwaga nr 9:

  Uwaga stanowi komentarza do aktualnej praktyki klinicznej w Polsce, nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga nr 10:

  Uwaga stanowi wyjaśnienie dotyczące szacowania przyszłych udziałów wnioskowanej technologii, nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Justyna Dziomdziora

  pdf 01

  Uwaga jest przedstawieniem stanowiska Stowarzyszenia „Łódzcy Zapaleńcy” , w którym skazuje się na konieczność zniesienia ograniczenia czasowego stosowania terapii w programie lekowym.

  3.

  Marek Lichota

  pdf 01

  Uwaga jest przedstawieniem stanowiska Stowarzyszenia „Apetyt na Życie” , w którym skazuje się na konieczność zniesienia ograniczenia czasowego stosowania terapii w programie lekowym.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 78/2020 do zlecenia 139/2020
  (Dodano: 28.10.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 78/2020 do zlecenia 139/2020
  (Dodano: 28.10.2020 r.)

  go to zlecenie