Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Symkevi 50 mg/75 mg, tabletki powlekane, 50 mg tezakaftor/75 mg iwakaftor, 28 tabletek, kod EAN: 00351167144404; Symkevi 100 mg/150 mg, tabletki powlekane, 100 mg tezakaftor/150 mg iwakaftor, 28 tabletek, kod EAN: 0351167136102; Kalydeco 75 mg, iwakaftor, tabletki powlekane, 75 mg, 28 tabletek, kod EAN: 00351167144503; Kalydeco 150 mg, iwakaftor, tabletki powlekane, 150 mg, 28 tabletek, kod EAN: 0351167136201

Wskazanie:

w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem w postaci tabletek w leczeniu pacjentów chorych na mukowiscydozę w wieku co najmniej 6 lat, którzy są homozygotyczni pod względem mutacji F508del lub którzy są heterozygotyczni pod względem mutacji F508del i mają jedną z następujących mutacji genu mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR): P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711 3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789 5G→A, 3272-26A→G i 3849 10kbC→T

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

; 30.03.2021

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie