Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nutramigen LGG 1; Nutramigen LGG 2 we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe (odpłatność ryczałtowa)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-104/KKU/12; 840; 15.02.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydanie opinii w przedmiocie zasadnosci utworzenia odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zawierających hydrolizat kazeiny, tj.: Nutramigen LGG 1; Nutramigen LGG 2


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 15/2012 do zlecenia 009/2012


go to zlecenie