Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opracowanie, we współpracy z Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia, elektronicznej bazy świadczeń gwarantowanych, która zostanie sporządzona zgodnie z zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia strukturą opisu świadczeń

Wskazanie:

n.d.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

746404.KoM; 07.11.2016

Zlecenie dotyczy:

Opracowanie elektronicznej bazy świadczeń gwarantowanych

go to zlecenie