Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zastosowanie systemu chirurgiczego da Vinci we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy

Wskazanie:

rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 770339/MSI; 29.12.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i opinii Prezesa

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 127/2017 do zlecenia 219/2016
(Dodano: 24.05.2017 r.)

go to zlecenie