Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perinatalna opieka paliatywna

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 764514/DS; 30.12.2016

Zlecenie dotyczy:

przygtowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia jako gwarantowanego z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 129/2016 do zlecenia 220/2016
(Dodano: 16.12.2016 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

pdfREK 77/2016 do zlecenia 220/2016
(Dodano: 16.12.2016 r.)

go to zlecenie