Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

Wskazanie:

profilaktyka chorób naczyń mózgowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.23.2016FZR.9084.23.2016.JI; 25.01.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 14/2017 do zlecenia 227/2016
(Dodano: 24.01.2017 r.)

go to zlecenie