Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Briviact, brivaracetamum, tabl. powl., 25 mg, 56 tabl., EAN 5909991272258; Briviact, brivaracetamum, tabl. powl., 50 mg, 56 tabl., EAN 5909991272333; Briviact, brivaracetamum, tabl. powl., 10 mg, 14 tabl., EAN 5909991272241; Briviact, brivaracetamum, tabl. powl., 10 mg/ml, 1 butelka 300 ml, EAN 5909991272234 w terapii dodanej u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapi dodanej

Wskazanie:

terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapi dodanej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.360.2017.2.IS PLR.4600.361.2017.2.IS PLR.4600.359.2017.2.IS PLR.4600.358.2017.2.IS; 18.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 70/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 70/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 70/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 70/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 70/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 70/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 70/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 lipca 2017 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 70/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4350.10.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Briviact (brywaracetam) we wskazaniu określonym stanem klinicznym: terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Barbara Steinborn
  Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

  pdf 01

  Uwaga #1 [Uwaga ogólna]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #2 [ Uwaga ogólna ]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #3 [ Uwaga ogólna ]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #4 [ Uwaga ogólna ]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Joanna Jędrzejczak
  Polskie Towarzystwo Epileptologii

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdz. 11.1. Opinie ekspertów klinicznych]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 81/2017 do zlecenia 70/2017
  pdfSRP 82/2017 do zlecenia 70/2017
  pdfSRP 83/2017 do zlecenia 70/2017
  pdfSRP 84/2017 do zlecenia 70/2017
  (Dodano: 02.08.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 50/2017 do zlecenia 70/2017
  (Dodano: 04.08.2017 r.)

  go to zlecenie