Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (Aubagio, Tecfidera, Plegridy) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

leczenie pacjentów w wieku od 12 lat

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.431.2017.PB.1; 29.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-21/2017
(Dodano: 03.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 152/2017 do zlecenia 75/2017 (Data ważności opinii: 12.06.2020 r.)
pdfORP 153/2017 do zlecenia 75/2017 (Data ważności opinii: 12.06.2020 r.)
pdfORP 154/2017 do zlecenia 75/2017 (Data ważności opinii: 12.06.2020 r.)
(Dodano: 21.06.2017 r.)

go to zlecenie