Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białazkę limfocytową (ICD 10: C.91.1)

Wskazanie:

leczenie chorych na przewlekłą białazkę limfocytową

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.480.2015.6.DJ IK: 413009; 29.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przeprowadzenia oceny: skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, wpływu na budżet podmiotu zobowiazanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych

go to zlecenie