Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany kategorii dostęności refundacyjnej leków: MabThera, rituximabum, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg 1 fiol. po 11,7 ml, EAN 5902768001099, MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg, 2 fiol. po 10 ml, EAN 5909990418817; MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg, 1 fiol. po 50 ml, EAN 5909990418824, z programu lekowego "leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10 C82, C83) na katalog chemioterapii

Wskazanie:

wskazania należące katalogu chemioterapii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.467.2017.1.DJ IK: 982397; 27.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i opinii Prezesa

go to zlecenie