Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (cyproteron, estradiol, testosteron, sirolimus,) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

m.in. F64.0

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.536.2017.1.ISO; 05.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-19/2017
(Dodano: 07.08.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 201/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 202/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 203/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 204/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
pdfORP 205/2017 do zlecenia 83/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
(Dodano: 19.07.2017 r.)

go to zlecenie