Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Wskazanie:

depresja poporodowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.31.2017.MM; 20.07.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 305/2017 do zlecenia 091/2017
(Dodano: 18.09.2017 r.)

go to zlecenie