Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla leków: apoxabanum, dabigatranum etexilatum, rivaroxabanum,

Wskazanie:

nd

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.19.2017.1.ISO; 20.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 264/2017 do zlecenia 92/2017
(Dodano: 10.01.2018 r.)

go to zlecenie