Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Infatrini, dieta, płyn, 24x125 ml (3000 ml), 1 kcal/1 ml, EAN 8716900565021, we wskazaniu: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci

Wskazanie:

niedożywienie związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.823.2017.KWA; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 95/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 95/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 95/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 95/2017
pdfAneks do zlecenia 95/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 95/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 października 2017 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 95/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4350.13.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Infatrini we wskazaniu postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Edyta Grabowska- Woźniak
  NUTRICIA Polska Sp.z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do Rozdziału 4.1.3, str. 24; 4.3, str. 31: Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA, uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga do Rozdziału 4.3, str. 31, 5.1.2, str. 33: uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga do Rozdziału 6.3.3, str. 39-40: uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 99/2017 do zlecenia 95/2017
  (Dodano: 10.10.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 59/2017 do zlecenia 95/2017
  (Dodano: 13.10.2017 r.)

  go to zlecenie