Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 60 tabl., EAN 5901571320625 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 60 tabl., EAN 5901571320649 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 20 tabl., EAN 5901571320632 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 20 tabl., EAN 5901571320618, w ramach programu lekowego: triflurydyna/typiracyl w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Wskazanie:

zaawansowany rak jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.512.2017.9.DJ PLR.4600.513.2017.9.DJ PLR.4600.514.2017.9.DJ PLR.4600.519.2017.9.DJ; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie