Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena profilaktyki fluorkowej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK 820618.2017.IJ; 16.01.2017

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie