Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 16 mg 5 mg, kod EAN: 5906414002119; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 16 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002171; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 16 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002140; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 16 mg 5 mg, kod EAN: 5906414002089; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 8 mg 10 mg, kod EAN: 5906414003058; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 8 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002027; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 8 mg 5 mg, kod EAN: 5906414001990; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 8 mg 5 mg, kod EAN: 5906414001969;

Wskazanie:

leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosująć jednocześnie kandesartan i amlodypinę w takich samych dawkach

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4601.340.2017.KWA; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekoemdnacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie