Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, everolimus, tabletki à 10 mg we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5841.2017.1.AK; 19.12.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 14/2018 do zlecenia 203/2017
(Dodano: 16.01.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 2/2018 do zlecenia 203/2017
(Dodano: 01.02.2018 r.)

go to zlecenie