Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ogólnopolsi program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)

Wskazanie:

profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.58.2017.JI; 13.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu

go to zlecenie