Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MSUD Anamix Infant, proszek, saszetki à 24 g, we wskazaniu: choroba syropu klonowego

Wskazanie:

choroba syropu klonowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.578.2018.AK; 31.01.2018

Pismem znak: PLD.46434.578.2018.2.AK z dn. 28.02.2018 r. zmieniono postać wnioskowanego preparatu z MSUD Anamix Infant, proszek, saszetka à 24 g na MSUD Anamix Infant, proszek, puszka à 400 g

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 38/2018 do zlecenia 26/2018
(Dodano: 12.04.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 35/2018 do zlecenia 26/2018
(Dodano: 30.04.2018 r.)

go to zlecenie