Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orfadin, nitisinonum, zawiesina doustna, 4 mg/ml, 1 butelka 90 ml, EAN: 5909991221751, w ramach programu lekowego "Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2"

Wskazanie:

leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.106.2018.5.PB; 05.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 34/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 34/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 34/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 34/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 34/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 kwietnia 2018r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 34/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 40/2016 do zlecenia 34/2018
  (Dodano: 26.04.2018 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 39/2018 do zlecenia 34/2018
  (Dodano: 10.05.2018 r.)

  go to zlecenie