Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, EAN: 5909991220501; Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 10 ml, EAN: 5909991220518 w ramach programu lekowego: "Niwolumab w leczeniu płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła lub krtani postępującego podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny (ICD-10 C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32)"

Wskazanie:

leczenie płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła lub krtani postępującego podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny (ICD-10 C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1355.2017.PB; PLR.4600.1354.2017.PB; 13.02.2018
Pismami znaki: PLR.4600.1354.2017.8.MS; PLR.4600.1355.2018.8.MS z dn. 27.04.2018 r. zawieszono postępowanie
Pismem znak: PLR.4600.1355.2017.9.MS z dn. 30.05.2018 wznowiono postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 44/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 44/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 44/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 44/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 44/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 44/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30 kwietnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 44/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 57/2018 do zlecenia 44/2018
  (Dodano: 15.06.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 56/2018 do zlecenia 44/2018
  (Dodano: 12.06.2018 r.)

  go to zlecenie