Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hydroxocobalamine, hydroxocobalamine acetate, roztwór do wstrzykiwań, ampułka à 1 mg/ml oraz 10 mg/2 ml, we wskazaniach: acyduria metylomalonowa z wrażliwością na kobalaminę, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, hiperhomocysteinemia związana z deficytem kobalaminy G

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa z wrażliwością na kobalaminę, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, hiperhomocysteinemia związana z deficytem kobalaminy G

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.891.2018.AK; 15.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 49/2018 do zlecenia 45/2018
(Dodano: 23.05.2018 r.)

hr

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 48/2018 do zlecenia 45/2018
(Dodano: 23.05.2018 r.)

go to zlecenie